Презентация и кейс от компании Ренессанс Капитал, 20.02.12, 19.00, к.521.


Comments